Sports Impact No.24
當期封面 NO.25
   

第24期

中華民國九十五年二月出版

新春拜年-理事長的話

專題報導

預防禽流感大家一起來..................................................................................................... 立德國際

2006 TSMA AWARD風雲獎報導........................................................................................自行車研發中心廖本彰總經理

2006 TSMA AWARD得獎產品介紹....................................................................................黃莉娟 整理

 

資訊動脈

電腦「不插電」

 

市場動態

運動休閒業--德國獨享藍天樂 ...........................................................................................杜塞道夫台灣貿易中心

大店熱燒 小舖清冷--日本運動用品改弦促銷...................................................................東京台灣貿易中心

高爾夫球頭 鈦合金專美獨霸..............................................................................................貿協商情週報 金屬中心

法規中心

財經稅務輯要 ......................................................................................................................楊梅鳳 整理


 
Sports Impact No.25